Latin nyelvű szertartások a Pécsi Székesegyházban

A római katolikus egyház egyetemes nyelve a latin. A latin nyelv híd a különböző nemzetiségű katolikusok között, de híd a mai Egyház és a korábbi évszázadok Egyháza között is.

Nyugat-Európa számos székesegyházában rendszeresen tartanak latin nyelvű szertartásokat, részben hagyománytiszteletből, részben azért, hogy így segítsék a városukba látogató külföldieket hitéletük gyakorlásában. Pécsett minden szombaton 18 órakor hallgathatunk latin misét, amelyen a Palestrina Kórus látja el a zenei szolgálatot.

A kórus szólaltatja meg a mise állandó részeit (ordinarium: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus, Agnus Dei – szinte kizárólag több szólamban) és a változó részeket is (proprium: Introitus, Graduale, Alleluia vagy Tractus, Offertorium, Communio – az Offertoriumot rendszerint több szólamban, a többi tételt gregorián módon), egyaránt latin nyelven.

A szentírási részek és a prédikáció természetesen magyar nyelvűek. Ezen felül 2015 óta a korszerű Diapro templomi vetítőrendszer segítségével látható az énekek magyar szövege, így a szertartás a latinul kevéssé sem tudók számára is követhető. Látható továbbá a szenteltvíz-hintéskor énekelt „Asperges me” vagy „Vidi aquam”, a „Pater noster” és az egyszerű válaszos sorok latin szövege kottával, amely lehetővé teszi, hogy a bátrabbak becsatlakozzanak az egyszerűbb énekek előadásába.