Történet

 • Pécsi Székesegyházi Énekiskola (1888-1953)

 • A Székesegyházi Énekiskola működésének 65 éve Pécs nevelés-, zene-, és egyháztörténetének különleges része. Az intézetet, amely 1888-ban kezdte meg működését, Dulánszky Nándor pécsi püspök alapította. Dulánszky az 1880-as években megismerte a ceciliánus mozgalom törekvéseit. Ezekkel összhangban az volt a szándéka, hogy az akkor újjáépülő székesegyház zenei liturgiáját a hagyományokhoz terelje vissza, kiszorítsa onnan a világias, hangszeres zenét, hogy ez átadhassa helyét az egyénieskedéstől mentes gregorián éneknek, valamint a Palestrina stílusában íródott polifonikus, de a cappella kórusműveknek. Ennek magas szintű megvalósításához énekiskolát kellett létrehozni, a klasszikus vokálpolifónia mesterei ugyanis a magas szólamokban nem hölgyeket, hanem fiúénekeseket alkalmaztak Az intézetbe – amely általános képzést nem adó kollégium volt – 8-10 éves fiúgyermekek jelentkezhettek, akiknek hangváltozásuk bekövetkezéséig élhettek az internátusban és szolgálhattak a Székesegyházban. Ők adták a dómkórus szoprán és alt szólamait, a többi szólamban fizetett felnőtt énekesek énekeltek.

  tovább

 • A Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusa (1953-)

 • 1953 tavaszán az Állami Egyházügyi Hivatal megszűntette Pécs országos hírű egyházzenei műhelyét, a X. Pius pápa útmutatásainak szellemében működő Székesegyházi Énekiskolát. Mayer Ferenc, az Énekiskola legendás pap-karnagya ezután vegyeskart szervezett, a szélnek eresztett 8-14 éves fiúk, a „hecsedlik” helyét hölgyek vették át. A kényszerűségből átalakított énekkarnak kettős célja volt: továbbra is ellátni a székesegyház liturgiájának zenei szolgálatát, és átmenteni a hagyományt, az Énekiskola 65 éves működésének eredményeit.

  tovább

 • Pécsi Püspöki Énekiskola (1990-1997)

 • Dr. Cserháti József pécsi megyéspüspök 1990-ben alapította a Pécsi Püspöki Énekiskolát. Az intézmény az 1888 és 1953 között fennálló Székesegyházi Énekiskola hagyományait kívánta folytatni, megváltozott körülmények és szervezeti keretek között hasonló célt elérni: tanulóinak keresztény szellemiségű intézményi környezetet biztosítani, és színvonalas fiúkórust nevelni a székesegyházi liturgia számára. Az intézmény mindössze 7 évig működött (ebből az utolsó puszta formalitás volt), így két évtized távlatából leginkább ígéretes kísérletként értékelhető. E rövid idő is elegendő volt azonban az Énekiskola-eszme újjáéledéséhez, s egy új, nagyon markáns közösségi emlékcsokor létrejöttéhez.

  tovább

 • Glatt Ignác Hagyományőrző Közhasznú Egyesület (2009-)

 • 2009 márciusában a Pécsi Székesegyházi Énekiskola néhány egykori növendéke a Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusának egykori és jelenlegi tagjaival közösen megalapította a Glatt Ignác Hagyományőrző Egyesületet. Az Egyesület célja az Énekiskola hagyományainak ápolása, a pécsi székesegyházi latin liturgia zenei szolgálatát ellátó, ezzel a hagyományt éltető és bemutató Pécsi Székesegyházi Palestrina Kórus működésének támogatása, énekesi utánpótlásának biztosítása, és a mindehhez kapcsolódó művészeti és ismeretterjesztő tevékenység. Távlati célja a pécsi fiúénekes-képzés hagyományának valamilyen formában való újraélesztése. Az Egyesület az akkor hatályban lévő 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pont 3., 4., 5., és 6. alpontja alapján kapott közhasznúsági besorolást. (A cégbírósági bejegyzés száma: Pk. 60050/2009, nyilvántartási szám: 2963, a végzés kelte: 2009. május 8.)

  tovább